Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
76/2023/NĐ-CP 01/11/2023 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Lượt xem: 6
Tải về
01/2024/NĐ-CP 01/01/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013, Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016, Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2018, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021, Nghị định số 70/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2022)
Lượt xem: 9
Tải về
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Kuaatj Thi đua, Khen thưởng
Lượt xem: 11
Tải về
32/2023/QĐ-TTg 21/12/2023 Quyết định bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 23
Tải về
92/2023/NĐ-CP 19/12/2023 Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
Lượt xem: 21
Tải về
103/2023/QH15 09/11/2023 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Lượt xem: 14
Tải về
87/2023/NĐ-CP 08/12/2023 Nghị định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
Lượt xem: 8
Tải về
185/NQ-CP 07/11/2023 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 27
Tải về
56/NĐ-CP 24/07/2023 Nghị định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Lượt xem: 42
Tải về
71/2023/NĐ-CP 20/09/2023 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 32
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Đồng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
SĐT:0228871221
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang