Đảng bộ Nghĩa Đồng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 121
anh tin bai

              Sáng ngày 14/7/2023, Đảng bộ xã Nghĩa Đồng long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

          Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đồng Xuân Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy và các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy.

anh tin bai

Tại buổi lễ trao Huy hiệu Đảng, có 8 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng; trong đó: 02 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng;  01 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 01 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng 50; 02 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 02 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

anh tin bai

Năm 2023 là năm thứ ba, năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã chủ động, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của xã nhà và đạt được những kết quả quan trọng.

1. Công tác xây dựng Đảng

1.1.Công tác chính trị tư tưởng:

Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ, kịp thời triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về“xây dựng văn hoá, con người Nam Định phát triển toàn diện; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XIII); tuyên truyền cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Nam Định và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh, của huyện. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt từ 88% trở lên.

1.2. Công tác cán bộ và xây dựng chi bộ trực thuộc:

Thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Chấp hành, duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng của cấp ủy và chi bộ; chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

* Công tác tổ chức và cán bộ: Làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031. Đã cử 02 đồng chí học lớp Sơ cấp Lý luận chính trị. Chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội chất độc da cam, Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028.

* Công tác xây dựng chi bộ đảng, đảng viên: Tiến hành làm tờ khai xét tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02, 19/5 cho 08 đồng chí.; kết nạp 01 đ/c đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 01 đ/c. Cử 02 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng.

1.3- Công tác kiểm tra, giám sát: Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức 01 đợt giám sát 8/13 chi bộ trực thuộc. Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của các cấp uỷ đảng và việc quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên. Qua giám sát, các chi bộ cơ sở đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập các Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 tới toàn thể đảng viên các chi bộ; thực hiện việc thu, chi đảng phí theo quy định của Điều lệ Đảng.

1.4- Công tác dân vận: Thường xuyên chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng giao thông giai đoạn 2021 - 2023 theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã nhà ngày một đổi mới và phát triển. 

2- Công tác Chính quyền

2.1- Hoạt động của HĐND: Tổ chức thành công kỳ họp thứ bảy HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo theo Luật định. Kỳ họp đã ban hành các Nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế của địa phương.

2.2- Hoạt động của UBND: Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về sản xuất nông nghiệp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch đất đai, chú trọng cải tạo, nâng cấp các công trình thuỷ lợi nội đồng phục vụ sản xuất; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ngay từ đầu năm đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân (17/13 thanh niên). Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu về cải cách hành chính năm 2023, kế hoạch Chuyển đổi số đảm bảo theo hướng dẫn của cấp trên. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải tạo, nâng cấp đường điện chiếu sáng giao thông, đạt 146 cột bằng nguồn vốn của huyện, xã và kinh phí đóng góp của nhân dân với tổng số tiền là 928.260.000 đồng. Năm 2023, toàn xã có 02 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

3- Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

3.1- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội vận động được 25.500.000 đồng để tặng quà và sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023; vận động nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND xã đảm bảo theo quy định.

3.2- Hội Liên hiệp phụ nữ: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chung tay xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hội viên và nhân dân phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình đảm bảo môi trường khu dân cư xanh – sạch – đẹp. Hội phát động các chi hội thành lập câu lạc bộ dân vũ nhằm rèn luyện và nâng cao sức khoẻ cho cán bộ, hội viên, đến nay có 7/8 chi hội duy trì hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Hội tham gia dự án chăn nuôi gà thịt theo chương trình giảm nghèo bền vững cho 08 hộ, với số tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng. Phối hợp với Công an, Ðoàn Thanh niên hướng dẫn, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân. Thực hiện uỷ thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội tính đến ngày 30/6/2023 là 5 tỷ 018 triệu đồng với 98 hộ vay.

3.3- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã động viên thanh niên lên đường nhập ngũ vượt chỉ tiêu huyện giao; tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ XII; tổ chức kết nạp đoàn viên mới là 16 đoàn viên. Xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ chương trình “Xuân tình nguyện” với số tiền là 11.045.000 đồng. Kiện toàn đội ngũ bí thư chi đoàn đảm bảo hoạt động, yêu cầu nhiệm vụ công tác Ðoàn trong tình hình mới. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, kết hợp với Công an, Hội Phụ nữ xã thực hiện cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh (ứng dụng VneID) cho công dân trên địa bàn xã vượt chỉ tiêu huyện giao.

3.4- Hội Nông dân: Tập trung xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, tham gia đóng góp kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng giao thông theo đề án của xã; vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền là: 6.000.000 đồng; Hội đã tham gia trồng và chăm sóc hàng cây xanh dọc kênh Long Thành; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3.5- Hội Cựu chiến binh: Làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên gìn giữ và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023; tích cực vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đóng góp cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng giao thông trên địa bàn xã. Vận động hội viên xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội với số tiền là 10.100.000 đồng. Thực hiện uỷ thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội tính đến ngày 30/6/2023 là 4 tỷ 500 triệu đồng với 134 hộ vay.

4. Trên lĩnh vực KT-XH cũng đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi:

 Diện tích gieo cấy vụ Xuân 2023: 322 ha. Trong đó giống lúa lai chiếm 15% diện tích, 85% diện tích lúa thuần tập trung giống BT07, ST25,… Kết quả, sản lượng lúa vụ xuân đạt 2238,5 tấn.

Tổng đàn gia súc, gia cầm ước tính đến ngày 30/6/2023: Tổng đàn lợn 700 con; Đàn trâu bò, dê : Từ 350 - 450 con; Đàn gia cầm: Từ 20.000 - 23.000 con.

Thuỷ sản: Nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích ao hồ và ngoài bãi = 45 ha, sản lượng 6 tháng đầu năm ước đạt 92 tấn.

Công tác xây dựng Nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Trong 6 tháng đầu năm 2023, thực hiện Đề án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng giao thông đường trục xã, đường trục thôn giai đoạn 2021 - 2023, bằng nguồn vốn ngân sách huyện, ngân sách xã là 50% và vận động nhân dân đóng góp 50% , toàn xã đã lắp được 146 cột đèn với tổng số tiền là: 928.260.000 đồng.

5. Công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật đất đai. Thực hiện rà soát các hộ có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất vườn, ao liền kề với đất ở. Phối hợp với Trung tâm đấu giá đất của tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở là 15 lô với số tiền 8,9 tỷ đồng.

6. Công tác Tài chính – tín dụng: Ước thực hiện thu NSX 6 tháng đầu năm 2023: 7.700.924.000 đồng. Ước thực hiện chi NSX 6 tháng đầu năm 2023: 3.635.370.000 đồng.

          Các lĩnh vực VH-XH cũng được quan tâm chỉ đạo đáp ứng với nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, TDTT, và sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định. Xã hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023; an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

MTTQ và các đoàn thể CT-XH đã bám sát nhiệm vụ chính trị của xã và định hướng của ngành, hội cấp trên; tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng mạnh về cơ sở; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lóp nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất, chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch lúa Xuân, tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH tại địa phương...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, tồn tại như:

- Công tác quản lý đảng viên nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa gặp nhiều khó khăn.

- Tính tiền phong, gương mẫu ở một bộ phận đảng viên trong thực hiện một số phong trào, nhiệm vụ của địa phương chưa cao, nhận thức về các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của một số đảng viên trong Đảng bộ chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển dịch cơ cấu giống còn chậm; chưa tìm được đầu ra bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân, tình hình thiên tai, dịch bệnh, giá cả vật tư nông nghiệp tăng, không ổn định làm ảnh hưởng không nhỏ tới công tác sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đều đồng tình, nhất trí cao với những nội dung trong các báo cáo. Đồng thời đưa ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các ngành, các cơ sở như thực hiện Công tác CCHC; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cốt cán; xây dựng cơ sở chính trị và phát triển đảng viên; Công tác xây dựng NTM; thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và nêu ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

anh tin bai

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Quế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến cơ sở cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023: Các Chi bộ cần tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn và quy định về công tác cán bộ. Tập trung, quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên nhất là trong khối giáo viên, thanh niên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH nhất là nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

          Đối với lĩnh vực phát triển KT-XH, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các ngành, các cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023. Đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Quan tâm tới công tác QLNN về đất đai, môi trường. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2023 ở mức cao nhất. Quan tâm tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách với người có công dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023). Hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2023; đảm bảo an sinh xã hội. Trước mắt tập trung chỉ đạo tích cực nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa năm 2023.

 

Tin mới

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 446
  • Trong tuần: 2 037
  • Tất cả: 108682
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Đồng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
SĐT:0228871221
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang