Đảng bộ Nghĩa Đồng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
Lượt xem: 89
anh tin bai

              Sáng ngày 09/01/2024, Đảng bộ xã Nghĩa Đồng long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dưng Đảng năm 2023.

          Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Trường Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy.

anh tin bai

Đ/c Phạm Tiến Trường - Phó Bí thư TT huyện ủy phát biểu và chỉ đạo hội nghị

Tại buổi lễ trao Huy hiệu Đảng, có 15 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng; trong đó: 01 đồng chí được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng;  01 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 04 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 02 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 05 đồng chí được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 02 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

anh tin bai
anh tin bai

Các Đ/c được trao tặng Huy hiệu Đảng

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững; cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện và thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của xã, cụ thể như sau: 

 KẾT QUẢ CHỦ YẾU

1- Công tác xây dựng Đảng

1.1- Ban Chấp hành Đảng bộ xã: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề của huyện và của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, 6, 7, 8 (khoá XIII); gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 về“xây dựng văn hoá, con người Nam Định phát triển toàn diện. Lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội chất độc da cam, Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công tác chính trị tư tưởng: Chú trọng công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tại địa phương. Tuyên truyền và hưởng ứng Cuộc thi “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”. Xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng chi bộ, đảng viên: Làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031. Đã cử 02 đồng chí học lớp Sơ cấp Lý luận chính trị.

Đã chỉ đạo kết nạp được 03 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho 04 đồng chí; giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời 02 đồng chí; giới thiệu 02 quần chúng đi học lớp cảm tình Đảng; làm thủ tục tặng Huy hiệu Đảng các đợt trong năm cho 28 đồng chí đảng viên đủ tiêu chuẩn.

* Kết quả phân tích, xếp loại chất lượng chi bộ: Đảng bộ xã Nghĩa Đồng có 13 chi bộ trực thuộc gồm 8 chi bộ thôn (xóm) và 05 chi bộ cơ quan, đơn vị.

+ Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02

+ Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 09

+ Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ: 02

+ Chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ: 0

* Kết quả phân tích chất lượng đảng viên:

Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ: 295 đồng chí.

- Số đảng viên tham gia đánh giá, xếp loại: 276 đồng chí.

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:   36 đồng chí.

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ:             197 đồng chí.

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ:                    41 đồng chí.

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ:          02 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát: Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ năm 2023, UBKT Đảng uỷ đã tiến hành 02 đợt kiểm tra, giám sát 13/13 chi bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của các cấp uỷ đảng và việc quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên của 8/8 chi bộ thôn (xóm); tiến hành giám sát 05 chi bộ ngành (nhà trường, y tế, công an) về việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng, việc tổ chức quán triệt nội dung các văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023. Sau kết quả kiểm tra, giám sát đã tiến hành đánh giá những điểm mạnh và những tồn tại cần khắc phục của từng chi bộ, đảm bảo hoạt động có hiệu quả và chất lượng hơn trong những năm tiếp theo. 

- Về thi hành kỷ luật: Đã tiến hành xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách: 02 đồng chí cấp uỷ chi bộ 1, 3 (vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình, sinh con thứ 3).

Công tác dân vận: Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội đã tập trung vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu giống, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, ủng hộ các quỹ nhân đạo, đóng góp kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng giao thông đường trục xã theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn xã. Theo dõi tình hình tôn giáo, phát hiện sớm và giải quyết kịp thời các vi phạm đất đai tôn giáo tại địa phương.

Công tác nội chính: Duy trì nghiêm túc việc tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ vững an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, tư pháp năm 2023.

anh tin bai

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

1- Sản xuất nông nghiệp

a) Trồng trọt: Tổng diện tích gieo cấy: 308,7/329,5 ha = 93,7% (diện tích bỏ hoá ruộng là 20,8 ha). Sản lượng lúa cả năm đạt 3688 tấn.

b) Chăn nuôi: Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng tập trung, quy mô gia trại. Tổng đàn gia súc, gia cầm ước tính đến ngày 30/12/2023:

+ Tổng đàn lợn 700 con.

+ Đàn trâu bò, dê : Từ 350 - 470 con.

+ Đàn gia cầm: Từ 20.000 - 25.000 con.

c) Thủy sản: Nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích ao hồ và ngoài bãi = 45 ha, sản lượng năm 2023 ước đạt 220 tấn.

- Công tác Thuỷ lợi và PCTT&TKCN: Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra, ngăn chặn, kịp thời xử lý các vi phạm bảo vệ đê điều và các công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã. Chú trọng rà soát, thành lập lực lượng xung kích, chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai khi có tình huống xảy ra.

Công tác thuỷ lợi nội đồng năm 2023 tiếp tục được quan tâm đầu tư. Cụ thể là: Tiến hành cải tạo, nâng cấp tuyến kênh nội đồng khu vực cánh rừng thôn 6 dài 153m; sửa chữa đường Thành Đồng; cải tạo nắp cống tiêu thoát nước khu vực đường trục xã. Đầu tư sửa 01 cống qua đường Thành Đồng và cống đồng bể thôn 4; xây mới 01 cống qua đường khu vực nghĩa trang thôn 2 và thôn 3; đào đắp, nạo vét mương cấp 4 thôn 3, 5; san gạt, ấp túc kênh nội đồng thôn 6, 7. Các công trình cơ bản đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của từng xứ đồng, phục vụ công tác sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi nội đồng là 240 triệu đồng.

2- Tài nguyên - Môi tr­ường

- Kịp thời tham mưu cho UBND xã tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn xã. Đã tiến hành kiểm tra, xử lý 4 trường hợp vi phạm Luật đất đai, tổ chức hoà giải 02 trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất.

- Phối hợp với Trung tâm đấu giá đất của Tỉnh, triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở là 13 lô với số tiền 7,5 tỷ đồng. 

- Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 135 hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó có 11 hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, 25 hồ sơ mua bán, 99 hồ sơ cho tặng, thừa kế) đảm bảo theo quy định của Luật đất đai.

* Công tác quản lý môi trường: Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát Tổ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thu đúng lịch, tiến hành xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã cơ bản đảm bảo vệ sinh môi trường.

3- Xây dựng nông thôn mới nâng cao

- Thực hiện kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông xã giai đoạn 2021 – 2023 theo Đề án, đã vận động nhân dân hai bên đường trục xã, các cơ sở lắp được 168 cột đèn đường với tổng kinh phí 951.551.000 đồng (trong đó ngân sách huyện là 168.000.000 đồng, ngân sách xã là 338.028.000 đồng, kinh phí nhân dân đóng góp tự nguyện là 445.523.000 đồng).

- Lắp đặt 8 bộ dụng cụ tập thể dục thể thao tại 8/8 nhà văn hoá thôn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với số tiền là 111.300.000 đồng. Năm 2023, thôn 2 được UBND huyện thẩm định công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

4- Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – thương mại, dịch vụ, xây dựng cơ bản

4.1- Sản xuất công nghiệp –TTCN – thương mại, dịch vụ

- Các ngành nghề công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã như chế biến lương thực, thực phẩm, xây dựng, …tại địa phương vẫn duy trì ổn định và phát triển.

- Ngoài ra, phần lớn lao động đi làm ăn xa tại các tỉnh, thành phố khác, làm công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện, với mức thu nhập bình quân từ 6.800.000 đến 7.000.000 đồng/người/tháng.

- Các ngành thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

* Ước tính tổng giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, thương mại, dịch vụ đạt 299 tỷ 532 triệu đồng.

4.2- Xây dựng cơ bản

- Tiếp nhận dự án của Tỉnh về xây mới Trạm y tế với tổng giá trị khoảng 6 tỷ đồng, đã tiến hành khởi công từ tháng 11/2023.

- Hệ thống điện đường thắp sáng trên địa bàn xã đạt 98%.

5- Hoạt động Tài chính – tín dụng

5.1- Thu, chi ngân sách

Năm 2023, trong điều kiện nguồn thu ngân sách hạn hẹp, chủ yếu thu từ đất 5%, thu phí, lệ phí và bổ sung cân đối ngân sách cấp trên. Song, UBND xã đã tập trung chỉ đạo tận thu các nguồn thu, thu đúng, thu đủ, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

+ Thực hiện thu NSX năm 2023: 13.765.425.000 đồng, đạt 175,7% so với dự toán năm.

+ Thực hiện chi NSX năm 2023: 8.581.779.000 đồng, đạt 189,8% so với dự toán năm.

5.2- Hoạt động tín dụng: Hoạt động tín dụng thường xuyên đảm bảo, tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

- Ngân hàng chính sách xã hội cho vay các chương trình an sinh xã hội, dư nợ đến ngày 30/12/2023 là 10 tỷ 836 triệu đồng với 244 hộ vay.

- Ngân hàng Nông nghiệp tổng dư nợ tính đến ngày 30/12/2023 là 11 tỷ 800 triệu đồng với 95 hộ vay.

6- Hoạt động Văn hoá – xã hội

6.1- Công tác văn hoá - thông tin: Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ của dân tộc. Tập trung tuyên truyền về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Nghĩa Hưng, giai đoạn 2023 - 2025 trên Trang thông tin điện tử và đài truyền thanh xã. Tăng cường công tác quản lý tôn giáo, tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Có 8/8 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hoá” năm 2023. Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn xã đạt hiệu quả.

6.2- Công tác Giáo dục – Đào tạo

- Trường Mầm non: Tổng số trẻ huy động đến trường là 218/218 cháu đạt 100%. Làm tốt công tác nuôi ăn bán trú cho trẻ, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Chú trọng ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến STEAM vào các hoạt động dạy học của nhà trường. Đã làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, đầu tư cải tạo, mua sắm cơ sở vật chất và các điều kiện cho trẻ hoạt động đảm bảo trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn “Xanh – sạch – đẹp – an toàn”.

- Trường Tiểu học: Sỹ số học sinh toàn trường có 379 học sinh. 100% số học sinh hoàn thành chương trình lớp học. Đã tổ chức cho các em học sinh tham gia các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện như thi hùng biện tiếng Anh có 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích; thi viết chữ viết đúng và đẹp đạt 12 giải A và 11 giải B; thi Toán - Khoa học bằng Tiếng Anh toàn quốc có 1 giải Đồng cấp tỉnh; thi IOE trực tuyến có 03 giải nhất, 02 giải nhì, 01 giải ba. Nhà trường duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong suốt năm học.

- Trường Trung học cơ sở: Duy trì sỹ số 247/247 học sinh đạt 100%. Năm học 2022 - 2023, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức cho các em học sinh tham gia các cuộc thi tại huyện, tỉnh. Kết quả: Thi học sinh khá, giỏi các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh lớp 6,7,8 đạt 14 giải Nhất, 20 giải Nhì, 28 giải Ba và 20 giải Khuyến khích; thi TDTT cấp huyện đạt 02 giải nhất; thi hùng biện Tiếng Anh đạt giải Khuyến kích. Kết quả thi khảo sát cuối năm lớp 6,7,8 theo hình thức coi chéo, chấm chung xếp thứ 1 toàn huyện. 100% học sinh lớp 9 công nhận tốt nghiệp THCS.

6.3- Công tác Y tế: Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, tay chân miệng,…trên địa bàn xã. Làm tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,12%. Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 17,5% (tăng 0,3% so với năm 2022). Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95,5%. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án 06, trong đó đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD gắn chíp tại Trạm y tế đạt khoảng 23,5%.

6.4- Công tác Lao động Thương binh và xã hội

Đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng là người có công, thân nhân người có công, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH, gia đình chính sách, người cao tuổi dịp Tết nguyên đán năm 2023, với số tiền là 172 triệu đồng.

Làm tốt công tác thăm hỏi tặng quà dịp 27/7 với số tiền là 197 triệu 600 nghìn đồng. Đã giải quyết kịp thời cho 12 trường hợp được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định; thiết lập hồ sơ người cao tuổi đề nghị hưởng trợ cấp tuổi 80; 10 hồ sơ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng là người phục vụ người khuyết tật đặc biệt nặng, người nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi dưới 16 tuổi và người cao tuổi khuyết tật nặng trên địa bàn xã. Đã phối hợp với Ngân hàng Liên Việt mở tài khoản cho 140 đối tượng bảo trợ xã hội phục vụ công tác chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt theo quy định.

Tỷ lệ hộ nghèo điều tra năm 2022 thực hiện chính sách năm 2023 là 0,91% (19 hộ); tỷ lệ hộ cận nghèo là 4,8% (100 hộ).

7- Công tác Nội vụ

Triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức kết nối đồng bộ chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn cho các đồng chí cán bộ, công chức xã đúng hạn, đúng thời gian quy định.

Thực hiện hướng dẫn của UBND huyện, đã tiến hành lập danh sách cử tri, niêm yết công khai danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và các nhà văn hoá thôn, chuẩn bị lấy phiếu ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Nghĩa Hưng, giai đoạn 2023 - 2025.

 CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH

1- Quốc phòng: Duy trì chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tham gia tập huấn cán bộ tiểu giáo viên, kết nạp 26 đồng chí chiến sỹ dân quân năm thứ nhất và tổ chức huấn luyện chiến sỹ dân quân đảm bảo yêu cầu. Hoàn thành vượt chỉ tiêu giao quân đầu năm 2023 là 17/13 thanh niên, vận động tặng quà và sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền là 25.500.000đ. Thực hiện kế hoạch đăng ký độ tuổi 17 đạt 54/58 thanh niên làm nguồn nhập ngũ năm 2025 và những năm tiếp theo. Đã tổ chức khám tuyển thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, toàn xã đến nay có 13 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024.

2- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đã giải quyết 15 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, trực tiếp giải quyết 13 vụ, chuyển huyện giải quyết 02 vụ tai nạn giao thông; lập 01 hồ sơ về ma tuý, 01 hồ sơ về hình sự; tiến hành xử phạt hành chính 10 đối tượng với số tiền nộp ngân sách là 14.900.000 đồng.

Phối hợp tổ chức triển khai cấp CCCD gắn chíp và cấp định danh điện tử cho người dân trên địa bàn xã. Hướng dẫn, tuyên truyền người dân sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNeID, các nhiệm vụ của Đề án 06/CP nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho công dân khi tiến hành giải quyết các thủ tục hành chính.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng cháy chữa cháy, đã tham mưu UBND xã thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn (PCCC&TKCN), thành lập Tổ dân phòng, Tổ liên gia an toàn PCCC tại các cơ sở, tổ chức tập huấn về công tác PCCC&TKCN nhằm tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong việc đảm bảo an toàn PCCC, hạn chế và ngăn ngừa các vụ cháy xảy ra trên địa bàn xã. Vận động nhân dân trang bị bình chữa cháy tại các hộ gia đình đạt tỷ lệ khá.

3- Công tác tư pháp, tiếp dân: Được duy trì, chủ yếu tập trung công tác hộ tịch, phổ biến giáo dục pháp luật về các quy định liên quan đến việc đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, công tác chứng thực, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên, thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp với công dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch 2023

Thực hiện 2023

Thực hiện so với kế hoạch 2023

I

Chỉ tiêu kinh tế

1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

%

8,4

8,4

Đạt

2

Cơ cấu kinh tế

Đạt

- Nông nghiệp

%

28,5

28,5

- Công nghiệp, TTCN, dịch vụ

%

71,5

71,5

3

Thu nhập bình quân đầu người

Tr.đ

> 65

65,2

Đạt

4

Sản lượng lúa cả năm

Tấn

3.735

3.688

II

Chỉ tiêu xã hội

1

Tỷ lệ bao phủ BHYT

%

95,5

95,02

Chưa đạt

III

Chỉ tiêu môi trường

1

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh

%

100

100

Đạt

2

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn

%

100

100

Đạt

3

Tỷ lệ thu gom chất thải y tế

%

100

100

Đạt

 

* ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội và hoạt động sản xuất. Song dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng uỷ, sự điều hành của chính quyền cùng với sự nỗ lực của toàn thể nhân dân trong xã đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tổ chức tốt các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện. Làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021- 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Chỉ đạo thành công Đại hội: Hội Nông dân, Hội nạn nhân chất độc da cam, Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Làm tốt công tác chính sách cán bộ, phát triển đảng viên mới, xét trao tặng Huy hiệu Đảng. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát, triển khai có hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

          Tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 tiếp tục giữ ổn định, dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ. Chỉ đạo công tác sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo khung thời vụ tốt nhất. Tập trung nguồn lực đầu tư các công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Hoạt động văn hoá – xã hội, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Hoàn thành vượt chỉ tiêu tuyển quân năm 2023. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai hiệu quả việc tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; duy trì công tác tiếp dân và các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024 là năm quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Với những nhiệm vụ trọng tâm đó, Đảng bộ cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tiên tiến. Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, giữ vững an ninh - quốc phòng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

I- MỤC TIÊU

Tiếp tục giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tranh thủ các nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ bản, các công trình phúc lợi của địa phương. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, phấn đấu các thôn đăng ký thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

II- CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1- Các chỉ tiêu kinh tế

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%.

(2) Cơ cấu kinh tế (%):

- Sản xuất nông nghiệp: 27,5%.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: 41,4%

- Thương mại, dịch vụ: 31,1%.

(3) Chăn nuôi: Duy trì đàn lợn từ 700 – 800 con; đàn trâu bò, dê từ 350 – 450 con; đàn gia cầm từ 20.000 – 25.000 con.

(4) Thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/người/năm.

2- Các chỉ tiêu xã hội

(5) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế từ 95,5% trở lên.

(6) Tỷ lệ gia đình đạt Gia đình văn hoá 96%.

3- Các chỉ tiêu về môi trường

(7) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy 100%.

(8) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt trên 95%

(9) Tỷ lệ thu gom chất thải y tế 100%.

anh tin bai

Các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề trong chương trình công tác trọng tâm toàn khoá của BCH Đảng bộ xã khoá 27. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo hướng dẫn của cấp trên. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã, Hội LHTN xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng được yêu cầu công việc. Chú trọng phát triển đảng viên mới, xét tặng Huy hiệu Đảng. Xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; kịp thời xử lý các tổ chức, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao chất lượng công tác dân vận, củng cố sự đồng thuận xã hội về việc sáp nhập 3 xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh thành một đơn vị hành chính mới trong năm 2024.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua trên địa bàn xã; xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. 

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp thường lệ, chuyên đề của HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã. Chú trọng hiệu quả giám sát của HĐND trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành trong xã gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân phụ trách các lĩnh vực, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Kiên quyết chỉ đạo không để phát sinh những vi phạm về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường. Quyết tâm thực hiện thành công việc sáp nhập 3 xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh năm 2024 đảm bảo đúng tiến độ, thời gian.

5. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu giống, nhân rộng mô hình “cánh đồng lớn”, “cánh đồng liên kết”, tạo đầu ra bao tiêu sản phẩm cho bà con nhân dân. Tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, xa khu dân cư. Chủ động công tác phòng chống lụt bão, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ hành lang đê điều, hành lang giao thông, thuỷ lợi.

6. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh; kiên quyết không để phát sinh các vi phạm mới, đặc biệt chú ý công tác quản lý đất đai tôn giáo, đất công, đất công ích. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra Tổ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã theo đề án.

7. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả thu ngân sách xã năm 2024. Đẩy mạnh huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn vay cho phát triển kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025. Các nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn xã đạt 95,5%. Tổ chức rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng chống các tệ nạn xã hội.

8. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Duy trì tốt lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền. 

9. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024. Triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2024. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tuần tra, kiểm soát, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

10. Chỉ đạo, tổ chức cho nhân dân đón Tết nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, an toàn; đồng thời thực hiện tốt các chế độ đối với các gia đình chính sách, người có công, cá đối tượng bảo trợ xã hội của địa phương.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, toàn thể Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. 

 

 

 

 

Tin mới

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Đồng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
SĐT:0228871221
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang