Đảng bộ xã nghĩa Đồng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.
Lượt xem: 171
anh tin bai

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ huyện ủy Nghĩa Hưng. Ngày 03/01/2023 tại Nhà Văn hóa trung tâm xã. Đảng bộ xã Nghĩa Đồng long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Sái Hồng Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy.

Về dự hội nghị có 274 đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ đã về tham dự đầy đủ.

Đảng bộ long trọng tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 28 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng trong năm 2022.

anh tin bai

Đ/c Sái Hồng Thanh UV BCH Đảng bộ tỉnh- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

    1.     Đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2022:

Công tác xây dựng Đảng

 Ban Chấp hành Đảng bộ xã: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh, huyện và của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá 27. Ban hành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII); kịp thời triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. Lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Hội CCB, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội khuyến học, Đại hội đại biểu Người Công giáo, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Công tác chính trị tư tưởng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tại địa phương.

Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng chi bộ trực thuộc, đảng viên: Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025. Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031. Đã cử 01 đồng chí học Trung cấp Lý luận chính trị; cử 07 đồng chí cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên về quản lý nhà nước, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc tham gia đầy đủ Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ do huyện tổ chức.

Đã chỉ đạo kết nạp được 4 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho 04 đồng chí; giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời 01 đồng chí; tiếp nhận sinh hoạt Đảng tạm thời 01 đồng chí; làm thủ tục tặng Huy hiệu Đảng các đợt trong năm cho 28 đồng chí đảng viên đủ tiêu chuẩn.

* Kết quả phân tích, xếp loại chất lượng chi bộ: Đảng bộ xã Nghĩa Đồng có 13 chi bộ trực thuộc gồm 8 chi bộ thôn (xóm) và 05 chi bộ cơ quan, đơn vị).

+ Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01

+ Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 08

+ Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ: 04

+ Chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ: 0

* Kết quả phân tích chất lượng đảng viên:

Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ: 296 đồng chí.

- Số đảng viên tham gia đánh giá, xếp loại: 274 đồng chí.

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:   30 đồng chí.

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ:        202 đồng chí.

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ:                         38 đồng chí.

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ:               4 đồng chí. (có vi phạm)

anh tin bai

 

2.    Nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023:

 Công tác xây dựng Đảng:

- Công tác chính trị tư tưởng: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng chi bộ trực thuộc, đảng viên: Thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng của cấp uỷ và chi bộ, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng. Phấn đấu kết nạp từ 3- 5 quần chúng ưu tú vào Đảng; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chú trọng việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên và phát huy vai trò của từng đồng chí cấp ủy phụ trách các chi bộ. Làm tốt công tác chính sách cán bộ, nghiệp vụ công tác đảng và xét tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đủ tiêu chuẩn. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023 – 2028 đảm bảo theo cơ cấu, tiêu chuẩn.

- Công tác kiểm tra, giám sát: Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng uỷ, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ. Chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc quản lý đảng viên và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; thường xuyên theo dõi việc thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân từng đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 Công tác xây dựng chính quyền

- HĐND xã: Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND xã. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và các điều kiện để tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023, và kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo theo Luật định. Tăng cường thực hiện chức năng giám sát theo Luật hoạt động giám sát, chú trọng giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã, việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- UBND xã: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật, nhất là ở lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, quốc phòng – an ninh; tập trung khai thác nguồn thu, tận dụng các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị, tố cáo của nhân dân.

 Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

anh tin bai

Đ/c Dương Văn Quế Bí thư Đảng ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Tin mới

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 440
  • Trong tuần: 2 031
  • Tất cả: 108676
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Đồng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
SĐT:0228871221
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang