Tin mới

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
138kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
2 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
3 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
4 Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
5 Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
6 Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
7 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
8 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
9 ​​​​​​​Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
10 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
11 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
12 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
13 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
14 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
15 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
16 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
17 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
18 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
19 ​​​​​Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
20 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lao động - Thương binh & Xã hộiUBND xã Nghĩa Đồng
1234567
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Đồng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
SĐT:0228871221
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang